Urban Energi i sirkulærøkonomien
Urban Energi i kommunen
Seminar for varmerørleggere

14:45
Grønn innovasjon - hvem er best?
Morgendagens energikunder krever nye løsninger - og landets fjernvarme- og kjølebedrifter står klare for å levere. Men hvordan står det til med markedsinnovasjonen i bransjen? Hvordan lever bransjen med markedsendringene? Og hva preger de innovative bedriftene?

I denne sesjonen har vi utfordret noen selskaper til å presentere en innovasjon de har tro på - for å overbevise en jury bestående av folk utenfor bransjen, som vil kåre en vinner! Det kan også hende av salen for sine fingre med i spillet

Følg med på denne siden for oppdateringer om deltakere og jury!