Urban Energi i sirkulærøkonomien
Urban Energi i kommunen
Seminar for varmerørleggere

13:15
Urban Energi i grønne områder
Grønn områdeutvikling brer om seg i norske byer- og tettsteder, og krever en ny orientering om forholdet mellom bygg og omliggende energisystem. Mens det nye forskningssenteret Zero Emission Neighbourhoods vil ta en ledertrøye i utviklingen, er aktører som Oslo kommune allerede i full gang. Og hvilken plass har fjernvarmebedriftene i det som skjer?

Vi har samlet tre aktører som alle har sterke andeler i den utviklingen som nå foregår - og hvilke løsninger som vil stå seg i lavutslippsamfunnet.


Miljøpolitisk talsmann
Andreas Halse,
Oslo Arbeiderparti


Adm. dir.
Eirik Folkvord Tandberg,
Fortum Oslo Varme


Styreleder
Rune Stene,
Zero Emission Neighbourhoods
Samtaleleder: Silje Skei Tveitdal, Footprint