Marie C. Donnelly
Direktør i EU-kommisjonens energidiepartement
Marie C. Donnelly er direktør i EU-kommisjonens energidepartement, DG Energy, med ansvar for blant annet fornybar energi, energieffektivisering og innovasjon. Hun har tidligere arbeidet i ledelsen av både EU-kommisjonens departement for arbeid og sosiale saker, samt næringsdepartementet. Hun har også ledet kommisjonsarbeid innen feltene sosial utjevning og likestilling. Donnelly, som er fra Irland, kom til EU-kommisjonen fra en direktørstilling i the Federation of Irish Chemical Industries i Dublin.