Jan Tore Sanner
Kommunal- og moderniseringsminister
Jan Tore Sanner er utdannet innen markedsføring fra BI, Westerdals reklameskole og Norges Markedshøyskole. Han har vært nestleder i Høyre siden 2004 og innvalgt på Stortinget fra Akershus siden 1993. Sanner var fast møtende vararepresentant på Stortinget 1989–1990 og leder i Unge Høyre 1990–1994. Før han ble utnevnt til Kommunal- og moderninseringsminister i fjor, var han 2. nestleder i Stortingets finanskomité i perioden 2005–2013 og Høyres finans- og næringspolitiske talsmann.
Mens det i 2013 var olje- og energiminister Tord Lien som åpnet Fjernvarmedagene, var det ifjor hans regjeringskollega Jan Tore Sanner som holdt åpningsinnlegget.

Som ansvarlig for regjeringens urbaniseringspolitikk delte Sanner sine tanker rundt urbanisering, forsyning og milljø.

Lysarkene fra hans presentasjon finner du her, mens en sak om det han sa kan du lese her.