Frank Sagvik
Daglig leder i Akershus Energi Varme
Frank Sagvik er utdannet ingeniør fra Trondheim Ingeniørhøgskole og har bred erfaring fra arbeid med fornybar energi, blant annet fra Norsk Energi og Siemens Building Technoloies. Han fikk i 2013 Enovas hederspris for å ha stått i spissen for etableringen av Akershus EnergiPark, som blant annet også har fått hederlig omtale av FNs klimapanel. Sagvik ble sommeren 2016 valg til styreleder i Norsk Fjernvarme.