Eldar Brynjulfsen
Prosjektdirektør i Omsorgsbygg
Brynjulfsen er prosjektdirektør i Omsorgsbygg Oslo KF som eier, forvalter og bygger kommunale formålsbygg i Oslo kommune, herunder sykehjem, barnehager, omsorgsboliger, brannstasjoner og nå ny storbylegevakt. Omsorgsbygg har som et av sine hovedmål at de skal være ledende på utvikling, bygging og forvaltning av miljøvennlige og energieffektive bygg, og jobber aktivt for å være en pådriver innen energi- og miljøområdet. Brynjulfsen er utdannet økonom og ingeniør, og har vært i Omsorgsbygg i ulike roller siden de ble opprettet i 2004.