Kårstein Løvaas
Stortingsrepresentant for Høyre
Kårstein Løvaas (H) er i gang med sin andre periode som stortingsrepresentant for Vestfold. Han har bred mediebakgrunn fra P4 Radio Hele Norge og også som salgssjef i Norges Blindeforbund.
Løvaas har en toårig etatsudanning fra Forsvaret og har gått forvaltningslinjen ved Universitetet i Lund. Parallelt med studier, radioarbeid og politisk virksomhet var han i perioden 1988-1997 salgssjef i Norges Blindeforbund. Etter å ha vært programleder i svenske Z-radio på begynnelsen av 90-tallet, begynte han som programleder i P4 Radio Hele Norge i 1994. Ved siden av radiokarrieren var medlem av Nøtterøy kommunestyre i perioden 2007-2011. I 2013 ble han heltidspolitiker, da han valgt inn på Stortinget fra Vestfold. Ved høstens stotingsvalg ble han gjevalgt for en ny periode.