Terje Søviknes
Olje- og energiminister
Terje Søviknes er utdannet akvaingeniør fra Bergen Ingeniørhøgskole og har studert siviløkonomi ved Norges Handelshøyskole (NHH). Ved siden å være politisk aktiv i Fremskrittspartiet, arbeidet han som fisker fram til han ble politiker på heltid i 1999, da han ble valgt til ordfører i Os kommune. I desember 2016 gikk han av som ordfører for å ta over etter partikollega Tord Lien som olje- og energiminister.
Søviknes startet sin politiske karriere i kommunestyret i Os i 1992. Søviknes har også hatt verv i fylkeskommunen og har i to perioder sittet i sentralstyret til Frp, foruten å ha vært nestleder i partiet. Han har også møtt som vara på Stortinget i en periode.