Heidi Sørensen
Direktør i Klimaetaten i Oslo kommune
Heidi Sørensen har bred erfaring som topp-politiker og som leder i miljøbevegelsen. Som direktør i Klimaetaten i Oslo kommune har Heidi Sørensen fått ansvaret for å koordinere og lede arbeidet med å nå Oslo kommunes mål om å redusere klimautslippene med 50 prosent innen 2020 og 95 prosent innen 2030. Hun tiltrådte stillingen i januar 2017.
Sørensen er utdannet innen samfunnsvitenskap og ledelse ved Universitetet i Oslo og BI, og startet sin karriere som leder for Natur og Ungdom og deretter Naturvernforbundet. i 2001 ble hun valgt inn på Stortinget for SV, hvor hun ble sittende i tre perioder, bare avbrutt av fem år som statsskretær i Miljøverndepartementet fra 2007 til 2012. Fra politikken gikk Sørensen til lederstillinger i Verdens Naturfond - WWF, før hun ble ansatt i Oslo kommune i januar i år.