Følg med for oppdateringer om årets innledere!
Terje Søviknes er utdannet akvaingeniør fra Bergen Ingeniørhøgskole og har studert siviløkonomi ved Norges Handelshøyskole (NHH). Ved siden å være politisk aktiv i Fremskrittspartiet, arbeidet han som fisker fram til han ble politiker på heltid i 1999, da han ble valgt til ordfører i Os kommune. I desember 2016 gikk han av som ordfører for å ta over etter partikollega Tord Lien som olje- og energiminister.
Heidi Sørensen har bred erfaring som topp-politiker og som leder i miljøbevegelsen. Som direktør i Klimaetaten i Oslo kommune har Heidi Sørensen fått ansvaret for å koordinere og lede arbeidet med å nå Oslo kommunes mål om å redusere klimautslippene med 50 prosent innen 2020 og 95 prosent innen 2030. Hun tiltrådte stillingen i januar 2017.
Stene ble ansatt i Skanska i 2007 og har siden 2014 vært leder for Skanska Teknikk. I tillegg har han en rekke styreverv relatert til innovasjon og utviklingsprosjekter og er styreleder i Zero Emission Neighbourhood (ZEN) som er et forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer ledet av NTNU og SINTEF. I februar 2017 tok han også over som leder for Powerhouse-samarbeidet.